Vítejte na našem webu

O nás

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochranou a BOZP na staveništích se zabýváme od roku 2002 ve výrobních i nevýrobních společnostech.  
Naším cílem je dodávat komplexní a kvalitní služby a přispět tak k ochraně toho nejcennějšího co člověk má – k ochraně života a zdraví osob, dále pak majetku a životního prostředí.
Bezpečnost práce na míru je naše moto a důležité pro vzájemné nastavení spolupráce. Základním „kamenem“ je vždy naplnění legislativních požadavků. Dalším stupněm je vždy požadavek zákazníka, který může být velmi vysokým nastavením úrovně zabezpečení BOZP ve společnosti.
Naše firma za účelem poskytování kvalitních odborných služeb neustále spolupracuje s externími odborníky a specialisty z různých oblastí souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, s požární ochranou a životním prostředím. Tato spolupráce má hlavní důvod – poskytovat co možná nejkomplexnější a nejkvalitnější služby v oboru, za účelem spokojenosti klientů (možnost zajištění speciálních služeb od externích dodavatelů).
Správné nastavení jednotlivých služeb je velmi důležité ze dvou základních pohledů:
        •    služba musí být pro zákazníka ekonomicky přijatelná
        •    systém a jeho jednotlivé složky musí být vždy funkční
Nefunkční systém =  drahý systém


© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.