Požární ochrana

 V oblasti PO Vám naše společnost nabízí komplexní zajištění požární ochrany podle aktuálně platných předpisů souvisejících s požární ochranou.
Jedná se zejména o následující činnosti:

  1. Provádění školení zaměstnanců z předpisů PO:

        •    Školení zaměstnanců,
        •    Školení vedoucích zaměstnanců
        •    Odborná příprava požárních hlídek
        •    Odborná příprava preventistů požární ochrany

  1. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO:

        •    Dokumentace o začlenění do kategorie činností
        •    Posouzení požárního nebezpečí
        •    Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
        •    Požární řády
        •    Požární poplachové směrnice
        •    Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta)
        •    Řád ohlašovny požáru
        •    Tématické a časové plány školení zaměstnanců
        •    Požární kniha
        •    Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO, popř. požární
              hlídky
        •    Určování počtu a druhu hasících prostředků

  1. Provádění požárních preventivních kontrol. Vyhodnocování výsledků těchto kontrol, upozorňování na nedostatky a závady související s PO, podávání návrhů k odstranění zjištěných závad.
  2. Provedení odborného auditu řešení požární ochrany ve Vaší společnosti
  3. Šetření požárů, zajištění ohlašovacích povinností
  4. Účast na kontrolách státního požárního dozoru
  5. Zajišťování některých povinností obce na úseku PO
  6. Spolupráce při kolaudaci nových staveb.
  7. Poskytování poradenské a metodické pomoci.

10.  Stálým klientům dále garantujeme:

        •    Nepřetržitou poradenskou pomoc po telefonu nebo e-mailu,
        •    Účast na kontrolách prováděných orgány státního správy
             (OIP, HZS, KHS),
        •    Aktualizaci všech interních předpisů v závislosti na změně legislativy

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.