Cenová politika


Pro převážnou většinu poskytovaných služeb nemá naše firma pevně stanovené ceníky, což není součástí taktizování v rámci stanovení cen. Činnosti a specifika jednotlivých organizací jsou značně rozdílné, což se projevuje zejména v náročnosti přípravy, zpracovávání dokumentace a dokladů, v nutném rozsahu jednotlivých služeb, a tím i na ceně za tyto služby.

Cena je tedy individuální a odvíjí se podle počtu objektů a pracovišť, počtu zaměstnanců a rizikovosti prováděných prací jednotlivých firem a společností a je stanovena zpravidla před podepsáním smlouvy nebo objednávky, a to na základě prohlídky pracovišť a objektů, které mají být předmětem služeb a na základě krátkého jednání, kdy odpovědný zástupce organizace poskytne informace nezbytné pro stanovení ceny.

Některé služby lze účtovat i v hodinové sazbě, její výše je vždy stanovena smluvně.

© 2010-2020 Všechna práva vyhrazena.